जयपूरच्या या पॅलेस मध्ये आहेत सोन्याचे दरवाजे, चांदीचे पलंग आणि सोन्याचे नळ…

राजस्थान राजवाडे आणि मोठमोठ्या हवेली साठी संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध आहे. इथली भव्यता अशी आहे की एकदा बघितले की नजर हटवायची इच्छा होत नाही. राजस्थान मध्ये असे अनेक भवन आणि राजवाडे बघायला मिळतात जे की आपल्या भव्यदिव्यतेमूळे रेकॉर्ड मध्ये नाव कोरलेले आहेत. जयपूरच्या भव्यदिव्य पॅलेस मधील एक नाव म्हणजे राज पॅलेस. राज पॅलेस आपल्या भव्यदिव्यते मूळे… Continue reading जयपूरच्या या पॅलेस मध्ये आहेत सोन्याचे दरवाजे, चांदीचे पलंग आणि सोन्याचे नळ…