कमरेला रोज बेल्ट बांधताय, या चुका ठरू शकतात आरोग्यासाठी घातक…

बरेच वेळा आपण अशा अनेक चुका करत असतो ज्या आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. अशीच एक नेहमी घडणारी चूक म्हणजे टाईट बेल्ट बांधणे. फॅशनच्या नावाखाली लोकं असे अनेक वेगवेगळे बेल्ट बांधत असतात आणि अनेकवेळा आपण पॅन्ट कमरेवर टिकून राहावी म्हणून टाईट बेल्ट घालत असतो. परंतु तुम्हाला कल्पना आहे का, टाईट बेल्ट बांधल्याने तुंही तुमच्या आरोग्यासोबत… Continue reading कमरेला रोज बेल्ट बांधताय, या चुका ठरू शकतात आरोग्यासाठी घातक…