जगातील ५ श्रीमंत जोडपे आणि त्यांची प्रेमकथा….

माझी आजी नेहमीच म्हणायची तू तुझ्या प्रयत्नात प्रामाणिक असला तर तुला जे हवं ते तुला नक्की भेटेल. आणि ह्या पाच शक्तिशाली जोडप्यांबरोबर जे घडले ते अगदी तंतोतंत आहे. औद्योगिक क्षेत्रात झालेला यांचा समावेश हा असामान्य आणि अद्वितीय आहे. त्यांच्या ह्या खासरेवरील प्रेरक कथा आपणांस आयुष्यात प्रेरणादायी ठरतील. १. बिल आणि मेलिंडा गेट्स व्यवसाय, ऊर्जा आणि… Continue reading जगातील ५ श्रीमंत जोडपे आणि त्यांची प्रेमकथा….