ह्या दुखण्याचा संबंध असतो तुमच्या स्वभावासोबत….

तुमच्या शरीरातील दुखणे हे नेहमी वयानुसार वाढत असते परंतु याचा कधी विचार केला का हे का बर होत असेल ? एखाद्या दिवशी तुम्ही दुखी असाल तर तुमचे शरीर सुध्दा बरोबर साथ देत नाही ही गोष्ट अगदी सामान्य आहे. परंतु आपण याचा कधीच खोलवर विचार करत नाही. तुमच्या मनात कशाचे शल्य असेल किंवा अगदी ताण असेल… Continue reading ह्या दुखण्याचा संबंध असतो तुमच्या स्वभावासोबत….