चर्चेत आहे हि साडे तीन फुटाची IAS अधिकारी, मुख्यमंत्री गहलोत यांनी दिली आहे मोठी जवाबदारी..

मूर्ती लहान पण कीर्ती महान हि मन आपण नेहमी ऐकत आहोच. असच काही देहरादून येथील अधिकारी आरती डोगरा यांच्या विषयी आहे. गहलोत सरकारनी चाळीस IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. या मध्ये आरती डोगरा यांना मुख्य जवाबदारी देण्यात आलेली आहे. त्यांची नियुक्ती सयुक्त सचिव म्हणून करण्यात आलेली आहे. आरती या अगोदर अजमेर येथे कलेक्टर म्हणून कार्यरत… Continue reading चर्चेत आहे हि साडे तीन फुटाची IAS अधिकारी, मुख्यमंत्री गहलोत यांनी दिली आहे मोठी जवाबदारी..