ब्लेडमध्ये असणाऱ्या डिझाईनचे रहस्य ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल…

प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीरात वयानुसार काही बदल होत असतात अमी त्यापैकी एक आहे दाढी. दाढी व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर असणाऱ्या केसाला संबोधले जाते. बघायला गेलं तर जास्त लोकांना दाढी आणि मिशा ठेवायला आवडतात. कारण दाढीमुळं व्यक्तीच्या सुंदरतेमध्ये भर पडते. परंतु काही जागा अशा असतात जिथे तुम्हाला दाढी करूनच जावे लागते. जसे की कॉलेज म्हणा किंवा ऑफीस ला दाढी… Continue reading ब्लेडमध्ये असणाऱ्या डिझाईनचे रहस्य ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल…