पुरातन काळात राजे-महाराजे लैंगिक स्वास्थ्य टिकविण्यासाठी काय करत ?

जुनं ते सोनं या उक्तीप्रमाणे काही जुने सल्ले एक लाभदायक ठरू शकते. पिढ्यानपिढ्या पासून आपल्या शक्ती/ऊर्जेच्या पातळीत दिवसेंदिवस घट होत आहे याबद्दल मला आश्चर्य वाटते. आजच्या ह्या धकाधकीच्या जीवनात शारीरिक तसेच मानसिक स्वास्थ सुद्धा सूर्यास्तापर्यंत थकून गेलेले जाणवते. आजचे हे युग एवढे गुंतागुंतीचे झाले आहे की ह्याचा प्रभाव आपल्या प्रजनन क्षमतेवर झाला आहे. आपला उत्साह… Continue reading पुरातन काळात राजे-महाराजे लैंगिक स्वास्थ्य टिकविण्यासाठी काय करत ?