Android 8.0 ओरियो (ORIO) मोबाईलचे नवीन अपडेट काय आहे विशेष गोष्टी…

Android 8.0 ओरियो (ORIO) मोबाईलचे नवीन अपडेट काय आहे विशेष गोष्टी… गुगलनि त्याचे नवीन Android अपडेट याची औपचारिकरित्या घोषणा केली नवीन अपडेट असेल Android 8.0. यातील विशेष गोष्टी गुगलनि त्याच्या लाइवस्ट्रीम मध्ये सांगितल्या जर तुम्ही Developer Preview करिता नोदणी केली असेल तर या सुविधा तुम्ही वापरूहि शकता.. आम्ही शोध घेतला काय असेल या अपडेटच्या विशेषतः… Continue reading Android 8.0 ओरियो (ORIO) मोबाईलचे नवीन अपडेट काय आहे विशेष गोष्टी…