प्राचीन काळी राजे-महाराजाना आकर्षित करण्यासाठी राण्या काय वापरत?

आज काल ताण-तणाव इतके वाढले आहे की त्याचे परिणाम एखाद्याच्या शरीरावर स्पष्ट दिसतात.याच कारणामुळे या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये आपण 35 ते 25 वर्षाच्या वयाचे का दिसत नाही. आपल्यातील प्रत्येक जण मग ती स्त्री असो वा पुरुष प्रत्येकाला वृद्ध होतो. तुम्ही तुमच्या आजी किंवा आजोबा कडून ऐकले असेल की प्राचीन काळातील राण्या अतिशय सुंदर,आनंदी व सुडौल असायच्या.… Continue reading प्राचीन काळी राजे-महाराजाना आकर्षित करण्यासाठी राण्या काय वापरत?