शेतिचा Blue Whale Challenge गेम कसा असतो नक्की वाचा…

शेतीचा ब्ल्यू व्हेल गेम

जगातील सर्वात मोठा जुगार शेतकरी खेळतो. जर ही शेती ब्लु व्हेल मधे असतीलतर कसे राहीले असते टास्क नक्की वाचा व विचार करा…

५ एकर शेती कसायची ?

१ली Task नांगरणी

२ री Task मोगडणी

३ री Task वेचणी

५ वी Task कोळपणी

७ वी Task पेरणी साठी पैसे मागायला सावकाराची उंबरठे झिजवणे

१० वी Task पेरणी करिता खत बियाणे घेण्यासाठी दोन दिवस लाईन मध्ये राहणे

१२ वी Task पावसाची दिवसेंदिवस वाट बघत बसणे

१५ वी Task एका बैलावर पेरणी करणे

१६ वी Task घरातल्या बायका पोरांना दोनचार महीने फुकट राबविणे

१७ वी Task परत पावसाची वाट बघत बसणे

१८ वी Task पिक विमा भरण्यासाठी उपाशी पोटी दिवस दिवस लाईन मध्ये उभे राहणे

१९ वी Task रात्री अपरात्री पिकाला पाणी देणे

२० वी Task रानटी डुकरांचा सामना करणे

२१ वी Task हाती आलेल्या पिकाची पावसाने केलेली नासधूस बघत बसणे

२२ वी Task पिक काढणी साठी मजूर शोधने

२३ वी Task शेतमाल ठेवण्यासाठी बारदाना घेणे

२४ वी Task शेतमाल बाजारात नेहूण कवडीमोल भावात विकणे

२५ वी Task बाजारातून हात हालवत परत येणे

२६ वी Task मुलीच्या लग्नासाठी बैल शेती विकणे

२७ वी Task मुलांची शिक्षणं बंद करणे

२८ वी Task सावकारी कर्जासाठी नको ती बोलणी खाणे

२९ वी Task दिवस दिवस उपाशी राहणे

३० वी Task आपल्याच शेतात विष पिणे , झाडाला फाशी घेणे

तेव्हा ही गेम जिंकतो …

जिंकणार् याला १ लाख रुपये बक्षिस
तर मग कोण कोण खेळणार ही गेम
WhatsApp update विचार करायला लावणारी पोस्ट

1 comment

  1. शेतकऱ्यांच्या व्यथा अगदीच मर्मस्पर्शी मांडली आहे

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *